Biologisk behandling behövs. Hur bra är din region på att erbjuda den?

AP Oa Z Ox4 1

Många med svåra sjukdomar som cancer och reumatism kan bli hjälpta av biologisk behandling. Men alla erbjuds den inte, eftersom behandlingen är dyr. Tack vare biosimilarer, som har likvärdig effekt, kvalitet och säkerhet som referensläkemedlet, öppnas nu möjligheten att kraftigt reducera kostnaderna för biologisk behandling – så att många fler kan bli hjälpta och få högre livskvalitet.

Hur bra är din region på att erbjuda behövande patienter biosimilarer? Biosimilarindex ger dig svar. Peka. Klicka. Jämför!

Kolla Index!

Index 1. Din region jämfört med andra

Här ser du hur användningen av biosimilarer har utvecklats över tid i Sverige som helhet. Du kan klicka och se hur din region ligger till jämfört med det nationella indexet och andra regioner.

Visa och jämför regionala index:

  Visa och jämför substanser:

   Index 2. Användning per substans

   Hur stor är användningen av respektive substans och hur har den förändrats jämfört med föregående kvartal? Det ser du här. Siffrorna gäller riket.

   Visa och jämför per region:

    Index 3. Jämförelse mellan samtliga regioner

    Här får du hela bilden. Hur stor användningen av biosimilarer är i varje region och hur den har förändrats jämfört med föregående kvartal.

    Visa och jämför per substans:

     Mer statistik?

     I samband med kvartalsuppdateringarna av biosimilarindex släpper vi också en rapport där vi analyserar resultaten. Ladda ner senaste rapporten här:

     Ladda ner rapporten (PDF)

     Om Biosimilarindex

     Biosimilarindex är ett mått på vilken roll biosimilarer spelar i den svenska hälso- och sjukvården. Ju större användning desto högre index.

     Indexet speglar antalet definierade dygnsdoser (DDD) som kommer från biosimilarer dividerat med det totala antalet DDD för den aktuella substansen.1 Kvoten beräknas separat för varje substans där det finns en eller flera biosimilarer som har försäljning i Sverige. Medelvärdet av dessa kvoter utgör det slutliga indexet. Ett lågt värde innebär att användningen av biosimilarer är låg. Värdet 100 betyder att biosimilarer har hela marknaden för alla substanser. Vill du veta mer? Hör av dig till oss på info.sverige@sandoz.com.

     1. Försäljningsdata IQVIA, 2021.

     Biosimilarer. Det finns en miljard skäl

     Biologiska läkemedel har inneburit en revolution i behandlingen av många svåra sjukdomar, som tillväxtstörningar, reumatism och olika former av cancer. I och med introduktionen av biosimilarer öppnas möjligheten att behandla ännu fler. Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) bedömer att biosimilarer kan leda till besparingar inom vården på över en miljard kronor om året.

     Biologiska läkemedel svarar idag för drygt en fjärdedel av den totala läkemedelsmarknaden i Sverige2 och utvecklingen går fort framåt. När ett patent på ett biologiskt läkemedel löper ut finns möjlighet att använda biosimilarer. Det är godkända läkemedel som har likvärdig effekt, kvalitet och säkerhet som referensläkemedlet men till lägre pris3.

     TLV har i två rapporter, 20162 och 20174, granskat användningen av biosimilarer i Sverige. De konstaterar att användningen av biosimilarer har lett till både betydande besparingar och att fler patienter har behandlats med de aktuella substanserna. Besparingarna framöver i vården kan uppgå till så mycket som över en miljard kronor om året tack vare befintliga och nya preparat. Det förutsätter dock att alla regioner är aktiva och att det finns en fungerande konkurrens3. Det är därför vi har tagit fram Biosimilarindex, för att kunna göra objektiva jämförelser inom och mellan regionerna.

     2. TLV, Producentoberoende information om biosimilarer, 2017.
     3. Läkemedelsverket. Biosimilar, 2017.
     4. TLV, Analys av marknaden för biologiska läkemedel med konkurrens av biosimilarer, 15 juni 2016.

     Alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.

     Sandoz är en pionjär i utvecklingen av biosimilarer. Vi är en del av Novartis och var först i världen med att få en biosimilar godkänd när tillväxthormonet somatropin godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, 2006.5 Senare blev Sandoz även först med att få en biosimilar godkänd i USA. Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling. Med kloka råd och prisvärda läkemedel vill vi bidra till att utveckla svensk sjukvård och ge fler människor möjligheten till ett längre och bättre liv. För närvarande tillhandahåller Sandoz sju olika biosimilarer till svensk hälso- och sjukvård.

     5. Schiestl M, et al. Drug Des Devel Ther 2017;11: 1509-15.

     Läs mer här:

     *TLV, Producentoberoende information om biosimilarer, 2017.

     *TLV, Analys av marknaden för biologiska läkemedel med konkurrens av biosimilarer, juni.

     *LIF, Biosimilaren – vad är det? 2015.

     *Sandoz, Biosimilaren – en del av modern sjukvård, 2019. Kan beställas av Sandoz A/S. Se kontaktuppgifter nedan.

     *QuintilesIMS. The Impact of Biosimilar Competition in Europe, May 2017. Assessed Oct 2018 at https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2017/05/IMS-Biosimilar-2017_V9.pdf.

     Cookie-inställningar